Thứ năm, ngày 25 tháng 07 năm 2024
Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới (17/06/2024)

Ngày 14/5/2024, UBND xã Ea Phê phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Krông Pắc tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới; nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy của người dân và cộng đồng năm 2024.

Thông báo Triển khai Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuât liên kết chuỗi giá trị - chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023 (02/08/2023)

Thông báo Triển khai Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuât liên kết chuỗi giá trị - chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023
Hội nghị phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2022.

Hội nghị phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2022. (06/11/2022)

Thực hiện kế hoạch số 172/KHPH-BCĐ-BTG ngày 19/7/2022/2022 của Ban chỉ đạo các chương trình MTQG huyện Krông Pắc về việc tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2022;
Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (28/09/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 168/KH-BCĐ ngày 19/8/2021 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện về việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mô hình Vườn mẫu, Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2020 trên địa bàn huyện Krông Pắc. Trong tháng 9/2021, Văn phòng Nông thôn mới huyện đã đi kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn các...
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang