Thứ hai, ngày 15 tháng 04 năm 2024
Cập nhật lúc: 29/02/2024

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 03 năm 2024 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Ea Phê

   Thực hiện Luật tiếp công dân năm 2013; Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 20/03/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc về việc ban hành Nội quy tiếp công dân.

   Ủy ban nhân dân xã Ea Phê thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 03 năm 2024 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Ea Phê như sau: (thông báo kèm theo)

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready