Thứ hai, ngày 15 tháng 04 năm 2024
Cập nhật lúc: 29/02/2024

Thông báo Lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu số 4 HĐND huyện Krông Pắc tháng 03/2024 tại UBND xã Ea Phê

Thực hiện Thông báo số 03/TB-TTHĐND ngày 23/02/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Krông Pắc về lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND huyện tháng 02, 03/2024.

Ủy ban nhân dân xã Ea Phê thông báo Lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu số 4 HĐND huyện tháng 03/2024 tại UBND xã Ea Phê, cụ thể như sau: (thông báo kèm theo)

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready