Thứ năm, ngày 25 tháng 07 năm 2024
Cập nhật lúc: 03/06/2024

HỘI NÔNG DÂN XÃ ÊAPHÊ VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CÁC CHÍNH SÁCH VAY VỐN CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH  XÃ HỘI.

     Thực hiện công tác ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội huyện năm 2024, ngay từ đầu năm Hội nông dân xã phối hợp với Ngân hàng tuyên tu yền đến tổ vay vốn các chương trình cho vay đặc biệt là chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm tạo điều kiện cho nhân dân có nhu cầu vay vốn được tiếp cận nguồn vốn tạo điều kiện để phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân. Trong quý II năm 2024 phối hợp với Ban xóa đói giảm nghèo của xã rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo,hộ mới thoát nghèo có phương án sản xuất khả thi chưa vay vốn và có nhu cầu vay được tiếp vận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế vươn thoát nghèo, thoát nghèo bền vững. Đồng thời phối hợp rà soát các hộ có mức sống trung bình tạo điều kiện để các hộ có con em đi học tại các trường đại học được vay nguồn vốn học sinh, sinh viên hỗ trợ một phần nào chi phí học tập và sinh hoạt cho các em. Bên cạnh việc cho vay cũng tuyên truyền nhân dân gửi tiết kiệm thị trường tạo nguồn vốn để các hộ vay có nguồn vốn vay và gửi tiết kiệm tại tổ đối với các tổ viên đang còn dư nợ.

  A Nong 1

Mô hình trồng mới cà phê xen canh sầu riêng tại Buôn Phê- xã Ea Phê

  A Nong 2

Cà phê của hộ vay tại Thôn Phước Lộc 4-xã Ea Phê  

A Nong 3

Công tác giao ban quý II giữa NHCS và Hội đoàn thể, tổ vay vốn.

     Trong sinh hoạt tổ quý II Hội cũng phối hợp tuyên truyền đến tổ viên các chủ trương chính sách của ngân hàng, tuyên truyền đến tổ viên trả lãi hàng tháng không để lãi tồn và gửi tiết kiệm tổ, đồng thời trả gốc theo phân kỳ nhằm giảm tình trạng gia hạn nợ, để nợ quá hạn và thông báo đến  những tổ viên có nợ đến hạn trong năm 2024 biết và có kế hoạch  trả gốc đúng hạn theo hợp đồng vay vốn. Hội xây dựng kế hoạch cùng với tổ trưởng xử lý các hộ vay có lãi tồn hàng tháng, tuyên truyền hộ vay tham gia gửi tiết kiệm tháng, phối hợp với NHCSXH huyện xử lý 02 hộ có nợ quá hạn; hiện nay Hội nông dân xã nợ quá hạn giảm còn 0,21. Thực hiện kiểm tra việc sử dụng vốn vay của 100% các món vay mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày NHCSXH giải ngân cho khách hàng.

    Thực hiện công văn 10566/HD-NHCS trong quý II năm 2024 Hội cũng  đã xây dựng kế hoạch kiểm tra tổ vay vốn và tổ viên đang còn dư nợ.  

    Nhằm đưa hoạt động nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác đi vào nề nếp, hiệu quả theo đúng quy định đã ký với NHCSXH; phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhận ủy thác cho vay, đảm bảo an toàn vốn cho nhà nước.

    Hướng dẫn hỗ trợ nghiệp vụ cho Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK & VV) trong hoạt động, đảm bảo tuân thủ chế độ, nguyên tắc, quy trình nghiệp vụ ủy thác.

     Kiểm tra hoạt động của các Tổ TK &VV nhằm nắm được hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, không chiếm dụng, xâm tiêu vốn, rủi ro, bỏ đi khỏi địa phương... qua đó phát hiện, thu hồi vốn kịp thời, củng cố tổ và có giải pháp khắc phục kịp thời.

    - Tại mỗi Tổ kiểm tra cách ghi chép sổ sách của ban quản lý tổ và lưu trữ giấy tờ, sổ sách và các giấy tờ liên quan lưu giữ tại Tổ TK&VV. Kiểm tra Tổ sinh hoạt định kỳ tháng hoặc quý, tổ chức họp bình xét vay vốn,  kết nạp và cho tổ viên ra khỏi tổ...., tình hình trả nợ, trả lãi, gửi tiền tiết kiệm của các thành viên trong Tổ.

    - Tại các hộ vay kiểm tra hộ vay sử dụng vốn có đúng mục đích như trong Giấy đề nghị vay vốn không, hiệu quả sử dụng vốn vay và khả năng trả nợ của từng hộ vay, phát hiện những trường hợp vay ké, chiếm dụng vốn, hộ vay có lưu giữ Sổ vay vốn (Sổ xanh) và các Biên lai 01/BL không, Phát hiện được Ban quản lý tổ tự ý quy định thêm thủ tục vay tiền hoặc thu phí khi vay vốn NHCSXH.

    Qua công tác tuyên truyền, kiểm tra thường xuyên cho nhân dân hiện nay Hội nông dân xã Êa phê đã làm tốt và đúng các chương trình vay vốn NHCSXH đến các đối tượng thụ hưởng, cùng địa phương thực hiện tốt công tác xoá đói giảm nghèo bền vững.

(Hội Nông dân xã)

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang