Chủ nhật, ngày 16 tháng 06 năm 2024
Cập nhật lúc: 27/05/2024

Hiệu quả từ nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội

Trong 6 tháng đầu năm Hội LHPN xã Eaphê đã phối hợp với NHCSXH huyện giải ngân hơn 1 tỷ đồng từ các chương trình cho 30 khách hàng vay, trong đó  có chương trình giải quyết việc làm như trồng cải tại cây cà phê và chăn nuôi Bò mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ đó tạo điều kiện cho hội viên đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế xã hội, vươn lên thoát  nghèo bền vững ở địa phương.

Thông qua chương trình phối hợp vay vốn với NHCSXH huyện, Hội LHPN xã thường xuyên triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách tín dụng dụng ưu đãi của chính phủ đến các đối tượng người dân thụ hưởng. Hội quản lý 9 tổ TK&VV và 256 khách hàng vay, với tổng dự nợ hơn 7,7 tỷ đồng.

Ngay từ đầu năm 2024 Hội đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động của TK&VV và  kiểm tra 75% hộ vay, kiểm tra sau 30 ngày giải ngân, sử dụng nguồn vốn đúng mụch đích. Nhìn chung các hộ vay đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả, tích cực phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. 

A PNU 2

            Hộ nghèo chị Hoàng Thị Mến – Thôn 6C vay trồng tái tạo cây cà phê

Thông qua nguồn vốn giải quyết viêc làm của ngân hàng chính sách xã hội, nhiều hội viên phụ nữ là hộ nghèo, cận  nghèo như chị Nông Thị Xinh – thôn 6C; chị K Sơ H Hoa Niê- Thôn 6C đã vay 60.000.000đ để trồng tái tại hơn 5 sào caphê, tăng năng xuất, vươn thoát nghèo bền vững.

Ngoài sản xuất, hội viên là hộ nghèo còn tiếp cận được nguồn vốn vay về chăn nuôi hộ gia đình như Hộ nghèo chị Nông Thị Tuyết –Thôn 6D, chị Đặng Thị Năm – Thôn Phước Thọ 2 vay 30.000.000đ về chăn nuôi Bò mang lại hiệu quả kinh tế cao.

  A PNU3

                          Hộ nghèo Chị Nông Thị Tuyết –Thôn 6D

Cùng với việc cho vay vốn, Hội LHPN xã đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các tổ TK&VV xuống tuyên truyền hộ vay huy động tiền gửi tiết kiệm hàng tháng, tham gia gửi tiết kiệm tại NHCSXH…đến nay tổng số dư tiết kiệm  hơn 450.000.000đ với 256 khách hàng.

Thông qua chương trình phối hợp giữa NHCSXH huyện và Hội LHPN xã đã tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của nhà nước, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên. Ngoài ra đây là cầu nối để Hội phát triển hội viên, quan tâm giúp đỡ phụ nữ yếu thế, neo đơn, từng bước nâng cao năng lực quản lý, điều hành trong hoạt động Hội. Góp phần trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

ban bien tap

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang