Thứ năm, ngày 25 tháng 07 năm 2024
Cập nhật lúc: 06/07/2024

Điều tra thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 từ ngày 01/7

   Bắt đầu từ ngày 01/7, Tổng cục Thống kê phối hợp với Ủy ban Dân tộc triển khai thu thập thông tin điều tra thực trạng kinh tế-xã hội (KTXH) 53 dân tộc thiểu số (DTTS) trên phạm vi cả nước. Kết quả của cuộc điều tra là căn cứ quan trọng để xây dựng chính sách phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

DTTS 2

   Kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019 cho thấy tình hình kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều khó khăn, là vùng 5 “nhất”: cơ sở hạ tầng khó khăn nhất; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao nhất, giảm nghèo thiếu bền vững; khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thấp nhất; chất lượng nguồn nhân lực thấp nhất; quốc phòng, an ninh tiểm ẩn nhiều nguy cơ nhất.

   Cuộc Điều tra thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn xã Ea Phê thực hiện trên địa bàn 08 thôn, buôn: thôn Phước Thọ 5, thôn 6D, thôn 7A, thôn 7D, Buôn Phê, Buôn Puăn A, Buôn Puăn B, Buôn Ea Su.

DTTS 7

   Thời gian tiến hành điều tra: Từ ngày 01/07/2024 đến ngày 15/08/2024.

DTTS 1

   Để triển khai thực hiện kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả cuộc Điều tra thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn xã. UBND xã Ea Phê kính đề nghị các ban, ngành, đoàn thể xã, ban tự quản các thôn, buôn và nhân dân trên địa bàn xã phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên thực hiện phỏng vấn, thu thập thông tin hộ dân cư trên địa bàn đầy đủ, kịp thời, hoàn thành tốt phiếu điều tra, đảm bảo chất lượng thông tin để có đánh giá chính xác tình hình đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số sau 4 năm triển khai Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cần dựa vào kết quả Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024.

DTTS 5

Ban biên tập

/uploads/eaphe/tin-tuc/Thư TCTK 2024.pdf Tải file Xem văn bản
In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang